ریزش دیوار ورزشگاه در سنگال جان ۸ نفر را گرفت + تصاویر

ریزش دیوار ورزشگاه در سنگال جان ۸ نفر را گرفت + تصاویر
در دیدار فینال جام لیگ سنگال اتفاق ناگواری رخ داد و باعث شد ۸ نفر از هواداران جان خود را از دست دهند.

ریزش دیوار ورزشگاه در سنگال جان ۸ نفر را گرفت + تصاویر