رژیم غذایی عجیب بازیگر زیبا و خوش اندام کره ای

رژیم غذایی عجیب بازیگر زیبا و خوش اندام کره ای

رژیم خوراکی عجیب بازیگر جذاب و کره ای 

بازیگر کره اي جذاب فقط روزی 3 قاشق غذا مي خورد تا تناسب اندامش حفظ گردد و به هم نریزد و از بابت این رژیم کلی جنجال به پا کرده هست.  بازیگر زن کره اي / بازیگر سرشناس کره اي لي تای-ایم اخیرا پس از افشای آنکه برایداشتن اندامی لاغر هرروز تنها سه قاشق برنج مي خورد خبرساز شده هست.

 

به گزارش پارس ناز خانمِ لي که قبلا برای داشتن اندامی متناسب و داشتن ظاهری سالم سرشناس بود،روز سه شنبه در یکی برنامه هاي شبکه MBC حضور پیدا کرد، و حاضران آن برنامه فورا متوجهاندام به شدت لاغر این بازیگر شدند.این زن جوان تصدیق کرد از شش ماه قبل تحت رژیم خوراکی بسیار سنگینی قرار دارد که درطی آن هر روز تنها سه قاشق برنج مي خورد.

رژیم خوراکی بازیگر زن کره اي فقط سه قاشق برنج هست

 

او همین طور اقرار کرد پس از جلسه فوتوشوت تصویر برداری با دو بازیگرزن همکارش خانمپارک هان-بیول و چا- یانگ نسبت به ظاهر خود احساس عدم اعتماد به نفس پیدا کرده چرا کهآنها اندام به مراتب بهتری داشتند.این بازیگر کره اي در طی گفت و گو با این برنامه تلویزیونی گفت من با بازیگرها پارک هان-بیول ولی چا-یانگ فوتوشوت داشتم و آن ها اندام بسیار متناسبی داشتند. من از بدن خودم و از اینکه کنارآنها قرار بگیرم خجالت کشیدم. آن قدر ناراحت شدم که گریه کردم.

بازیگر کره اي لي تای ایم در سال 2010

 

در عین حال او تصدیق کرد که قطعا رژیم خوراکی او به هیچ عنوان سالم محسوب نمیشود و به مردمتوصیه کرد وی را الگو قرار ندهند. ولی خانمِ لي هنوز فکر مي کند اگر رژیم خوراکی بسیار سخت وافراطی باشد طبیعی هست.هدف این بازیگر سریع بود تا بتواند بعنوان یک بازیگر در صفحه تلویزیون جذاب بهنظر برسد و هر کاری که تصور مي کرد وی را به این هدف مي رساند انجام داده هست.

خانمِ لي در سال 2014

 

تفاوت اندام این بازیگر پس از رژیم خوراکی سختهواداران او نظرات متعددی در صفحه شخصی او در شبکه اجتماعی منتشر کرده و ازهیکل بسیار لاغر و بیمارگونه او اظهار نگرانی کرده اند.مهمانان حاضر در آن برنامه تلویزیونی نیز گفتند خوردن تنها سه قاشق برنج در روز مي تواندسلامتی وی را در معرض خطر قرار دهد.این بازیگر همین طور گفت دوستان و همکارانش نیز به او گفته اند که بسیار لاغر شده هست.

رژیم خوراکی بازیگر زن کره اي لي تای ایم همگان را متعجب کرده هست

 

یک روز اُه چانگ سوک نزد من آمد و با نگرانی به من گفت تو خیلی لاغر شدي. من پس ازشنیدن این حرف 2 یا 3 کیلو وزن اضافه کردم تا ام در آینده به خطر نیوفتد. لي تای-ایم افزود او به تدریج این میزان را از سه قاشق برنج به شش قاشق برنج در روز افزایش خواهد داد. گرچه امیدواریم که او تنها بعنوان شوخی این را گفته باشد و واقعا شروع به داشتنرژیم خوراکی سالم کند.

 

همانطور که در تصویر هاي مي توانید دیدن کنید این بازیگر کره اي در طی سال هاي پیش چهره ایبسیار سالم تر دارد و ظاهر امسال او به سختی قابل شناسایی هست.

اندام بسیار لاغر این بازیگر در فوریه 2017

 

 

رژیم غذایی عجیب بازیگر زیبا و خوش اندام کره ای