روشنک عجمیان در نقش یک ترشی فروش! +عکس

روشنک عجمیان در نقش یک ترشی فروش! +عکس
روشنک عجمیان بازیگر سرشناس کشورمان صفحه شخصی اینستاگرام خود را با انتشار تصویری از خود در نقش دختر ترشی فروشبه روز کرد. روشنک عجمیان در نقش یک ترشی فروش

روشنک عجمیان در نقش یک ترشی فروش! +عکس