رودنیل: داور پنالتی روی طارمی را ندید

رودنیل: داور پنالتی روی طارمی را ندید
یک کارشناس داوری فوتبال گفت: داور پنالتی صد درصد روی مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس را ندید.

رودنیل: داور پنالتی روی طارمی را ندید