روحانی: می‌خواهیم در برابر خشونت و افراط ایستادگی کنیم

روحانی: می‌خواهیم در برابر خشونت و افراط ایستادگی کنیم
حسن روحانی در اجتماع بزرگ مردم یزد در مسجد حظیره این شهر تصریح کرد : مسیر آزادی، انقلاب و ایستادگی بدون یزد معنا ندارد.

روحانی: می‌خواهیم در برابر خشونت و افراط ایستادگی کنیم