روحانی در ایران، انسانی نرم خو شناخته می شود، اما در دیدار با پوتین….

روحانی در ایران، انسانی نرم خو شناخته می شود، اما در دیدار با پوتین….
در روز ٢٨ ماه مارس، ولادیمیر پوتین در کرملین با حسن روحانی دیدار کرد و تقریبا تمامی ساعات روز را با وی سپری کرد و نتیجه آن، صدور بیانیه ای از سوی رئیس جمهور روسیه در مورد رشد ٧٠ درصدی حجم مبادله کالا میان روسیه و ایران بوده است.

روحانی در ایران، انسانی نرم خو شناخته می شود، اما در دیدار با پوتین….