روحانی احتمالا این هفته به دیدار مراجع و علما می آید / فضای قم در جهت حمایت حداکثری از روحانی است

روحانی احتمالا این هفته به دیدار مراجع و علما می آید / فضای قم در جهت حمایت حداکثری از روحانی است
بعد از 14 فروردین که تدریس در حوزه علمیه قم آغاز می‌شود وضعیت جدید و حساس‌تری در بحث انتخابات در این شهر نیز آغاز خواهد شد. تاکنون بحث بر سر کاندیداهایی است که اعلام آمادگی می‌کنند و مراجع و حوزویان این جریانات را تحت‌نظر دارند تا ببینند هر چه به روزهای انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم چه افرادی در صحنه باقی می‌مانند تا در مورد آنها قضاوت شود.

روحانی احتمالا این هفته به دیدار مراجع و علما می آید / فضای قم در جهت حمایت حداکثری از روحانی است