روحاني نمي‌تواند در انتخابات شركت نكند

روحاني نمي‌تواند در انتخابات شركت نكند
«اگر زنان اصلاح‌طلب قصد داشته باشند در انتخابات آينده كانديداي زن براي رياست‌جمهوري معرفي كنند، اصولگرايان عنوان مي‌كنند كه اصلاح‌طلبان به دليل فقدان گزينه مناسب براي رقابت با آقاي روحاني از گزينه زن استفاده كرده‌اند.

روحاني نمي‌تواند در انتخابات شركت نكند