رنگین کمانی از 13 هزار نخ در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

رنگین کمانی از 13 هزار نخ در بزرگترین مرکز خرید آمریکا
مراکز خرید را به سختی می‌توان جزء مکان هایی تصور کرد که در آن آثار هنری باورنکردنی دیده می‌شود.  به  گزارش برترینها ؛  مراکز خرید را به سختی می‌توان جزء…

رنگین کمانی از 13 هزار نخ در بزرگترین مرکز خرید آمریکا