رفتار بیشرمانه پادشاه سعودی با همسر ترامپ! +عکس

رفتار بیشرمانه پادشاه سعودی با همسر ترامپ! +عکس
رفتار غیر شرعی ملک سلمان پادشاه عربستان در حالی که خودش را رهبر مسلمانان جهان می داند موجی از انتقادات را به همراه است. جام نیـوز: شاه عربستان در اقدامی…

رفتار بیشرمانه پادشاه سعودی با همسر ترامپ! +عکس