«رضا هلالی» به این دلیل در جشن حامیان روحانی شیرینی پخش کرد

«رضا هلالی» به این دلیل در جشن حامیان روحانی شیرینی پخش کرد
عبدالرضا هلالی اما در ابتدا حمایت خود را از محمدباقر قالیباف اعلام کرد. بعدا و با انصراف قالیباف او راه آقای شهردار را در پیش گرفت و پیرو ابراهیم رییسی…

«رضا هلالی» به این دلیل در جشن حامیان روحانی شیرینی پخش کرد