رشیدپور: در کمپین انتخاباتی هیج کاندیدایی نیستم

رشیدپور: در کمپین انتخاباتی هیج کاندیدایی نیستم
رضا رشیدپور، ۴ سال پیش مجری برنامه های تبلیغاتی حسن روحانی بود.

رشیدپور: در کمپین انتخاباتی هیج کاندیدایی نیستم