رسوایی جدید برای دونالد ترامپ

رسوایی جدید برای دونالد ترامپ
وکلای دونالد ترامپ رییس جمهور جدید تمام سعی خود را می کنند تا پرونده مربوط به دانشگاه ترامپ را به تعویق انداخته تا خللی در مراسم تحریف وی به وجود نیاید. وکلای ترامپ تلاش می کنند تا رسیدگی به پرونده “دانشگاه ترامپ” را تا بعد از بیستم ژانویه به تاخیر…

رسوایی جدید برای دونالد ترامپ

دانلود زاپیا برای کامپیوتر