رسوایی اخلاقی چندباره فوتبالیست سرشناس! +عکس

رسوایی اخلاقی چندباره فوتبالیست سرشناس! +عکس
وین رونی ستاره دنیای فوتبال این روزها بدترین روزهای عمر خود را سپری می کند، خوشگذرانی با یک زن و رانندگی در حین مستی زندگی مشترک او با همسرش کالین…

رسوایی اخلاقی چندباره فوتبالیست سرشناس! +عکس