رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو 

فرانک و رضا روحانی که هردو مجریان میباشند چند وقتی مي شود که با یکدیگر ارتباط‌ اي برقرار نموده اند.مدتی پیش رضا روحانی آهنگساز و داور مسابقه استیج در برنامه شبکه تو از ارتباط‌ عاشقانه اش با مجری شبکه من و و خبر داده بود.حالا فرانک مجری شبکه من و تو تصویر و نوشته عاشقانه جدیدی را برای رضا روحانی نوشته

 

و آن را منتشر کرده هست.فرانک سلیمانی مجری شبکه من و تو که ارتباط‌ عاشقانه اي را با رضا روحانی شروع کرده هست با انتشار تصویر و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

 

فرانک مجری من و تو نوشت:

کیستی که من

آن گونه به اعتماد

نام خود را

با تو مي گویم…

کلید قلبم را

در دستانت مي گذارم

نان شادی ام را با تو قسمت مي کنم

به کنارت مي نشینم

و سربر شانه‌ي تو

اینچنین آرام

به خواب مي روم؟

کیستی که من

آن گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ مي کنم؟

 

همینطور این خانمِ مجری شبکه من و تو با انتشار تصویر زیر نوشت

حال همگي خوش باشه هميشه و لب همه ي خندون و پشت همگي گرم…

شبکه من و تو،فساد در شبکه من و تو، رضا روحانی

رضا روحانی،رضا روحانی و فرانک،فرانک مجری من و تو

 

 

 

رابطه عاشقانه فرانک و رضا روحانی مجریان شبکه من و تو