دی میستورا: سطح خشونت‌ها در سوریه تا حد زیادی کاهش یافته است

دی میستورا: سطح خشونت‌ها در سوریه تا حد زیادی کاهش یافته است
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در سفرش به مسکو با تاکید بر توافق با روسیه برای ارزیابی ماهیانه کاهش تنش‌ها در سوریه گفت، سطح خشونت‌ها در سوریه تا حد زیادی کاهش یافته است.

دی میستورا: سطح خشونت‌ها در سوریه تا حد زیادی کاهش یافته است