دیدارهای اردوغان با مقامات عربستان درباره مبارزه با تروریسم/اردوغان وارد دوحه شد

دیدارهای اردوغان با مقامات عربستان درباره مبارزه با تروریسم/اردوغان وارد دوحه شد
اردوغان قبل از ورود به دوحه در جریان سفر به ریاض دیدارهایی با مقامات عربستان برگزار کرد و به بررسی موضوع مبارزه با تروریسم پرداخت.

دیدارهای اردوغان با مقامات عربستان درباره مبارزه با تروریسم/اردوغان وارد دوحه شد