دو قانون عجیب عربستان بر علیه زنان +عکس

دو قانون عجیب عربستان بر علیه زنان +عکس
قوانین بسیار عجیبی بر علیه زنان در کشور عربستان وجود دارد، یکی از این قوانین عدم اجازه حضور زنان در قبرستان است. زنان در عربستان همچنین حق پرو لباس ندارند…

دو قانون عجیب عربستان بر علیه زنان +عکس