دونالد ترامپ: موفق‌ترین رئیس‌جمهوری آمریکا در ۹۰ روز نخست بوده‌ام

دونالد ترامپ: موفق‌ترین رئیس‌جمهوری آمریکا در ۹۰ روز نخست بوده‌ام

دونالد ترامپ: موفق‌ترین رئیس‌جمهوری آمریکا در ۹۰ روز نخست بوده‌ام