دوبار چکاب در سال برای فرار از سونامی سرطان

دوبار چکاب در سال برای فرار از سونامی سرطان
یک متخصص داخلی با اشاره به در‌پیش‌بودن سونامی سرطان در کشور، پیشنهاد کرد که هر شهروند باید سالانه دوبار آزمایش‌های غربالگری لازم را انجام دهد تا نسبت به تشخیص بیماری‌های نهفته زودتر اقدام شود.

دوبار چکاب در سال برای فرار از سونامی سرطان