دفاتر «اسنپ» و «تپسی» پلمب می شوند

دفاتر «اسنپ» و «تپسی» پلمب می شوند
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ضمن اعلام موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی گفت: مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شد.

دفاتر «اسنپ» و «تپسی» پلمب می شوند