دستگیری زن هتاک به قرآن کریم

دستگیری زن هتاک به قرآن کریم
خانمی که تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن کریم بود شناسایی و بازداشت شد. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی اظهارکرد: تصویر این خانم که در…

دستگیری زن هتاک به قرآن کریم