در این قبیله‌ مرده‌ ها را ایستاده دفن می‌ کنند +تصاویر

در این قبیله‌ مرده‌ ها را ایستاده دفن می‌ کنند +تصاویر
در اعماق جنگل های هیمالیا یکی از سنتی ترین قبایل جهان زندگی می کنند، در این قبیل رسم های عجیبی وجود دارد، یکی از این رسم ها ایستاده دفن کردن مردگان است. ساکنین این قبیله از هرگونه تجملاتی به دورند و به صورت انسان های اولیه روزگار می گذرانند.  …

در این قبیله‌ مرده‌ ها را ایستاده دفن می‌ کنند +تصاویر