درگیری شدید نیروهای امنیتی ایران با تروریست ها در جنوب سیستان و بلوچستان / بزرگترین گروه تروریستی در یک قدمی نابودی

درگیری شدید نیروهای امنیتی ایران با تروریست ها در جنوب سیستان و بلوچستان / بزرگترین گروه تروریستی در یک قدمی نابودی
گفته می شود مجهزترین تیم تروریستی به لحاظ مواد انفجاری، در منطقه کوهستانی قصرقند به کمین نیروهای امنیتی افتاده است.

درگیری شدید نیروهای امنیتی ایران با تروریست ها در جنوب سیستان و بلوچستان / بزرگترین گروه تروریستی در یک قدمی نابودی