درگیری شدید معترضان با پلیس در ونزوئلا +تصاویر

درگیری شدید معترضان با پلیس در ونزوئلا +تصاویر
در هفته های اخیر خیابان های کاراکاس، به دلیل درگیری های شدید معترضان با پلیس بسیار ناامن شده و روال عادی این شهر را با بی نظمی همراه کرده است….

درگیری شدید معترضان با پلیس در ونزوئلا +تصاویر