درگیری شدید سپاه و ناجا با گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان

درگیری شدید سپاه و ناجا با گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان

درگیری شدید سپاه و ناجا با گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان