درگیری دو دوست اردبیلی با قتل پایان یافت!

درگیری دو دوست اردبیلی با قتل پایان یافت!
عامل جنایت مقابل کافه ای در اردبیل سرانجام شناسایی و دستگیر شد. به گزارش میزان،ساعت ۱ بامداد آخرین روز اردیبهشت ماه در پی اعلام مأمور انتظامی مستقر در بیمارستان فاطمی…

درگیری دو دوست اردبیلی با قتل پایان یافت!