درسا درخشانی به تیم ملی شطرنج آمریکا پیوست +عکس

درسا درخشانی به تیم ملی شطرنج آمریکا پیوست +عکس
درسا درخشانی شطرنج باز سابق تیم ملی کشورمان که به دلیل کشف حجاب در رقابت‌ های بین‌ المللی از تیم ایران اخراج شده بود، به تیم ملی آمریکا پیوست. درسا…

درسا درخشانی به تیم ملی شطرنج آمریکا پیوست +عکس