دخترانی که از کمبود داماد رنج می برند! +عکس

دخترانی که از کمبود داماد رنج می برند! +عکس
در یکی از روستاهای برزیل، دختران از کمبود داماد رنج می برند، در این روستا در حدود ۶۰۰ زن ۲۰ تا ۳۵ ساله از تمایل خود برای ازدواج در سریع…

دخترانی که از کمبود داماد رنج می برند! +عکس