داعشی ها 191 شهروند موصلی را به قتل رساندند

داعشی ها 191 شهروند موصلی را به قتل رساندند
تروریست های تکفیری داعش ۱۹۱ تن از شهروندان موصلی را درحالی کشتند که قصد داشتند از چنگال آنها بگریزند.  خبرگزاری قطر روز یکشنبه در گزارشی از موصل اعلام کرد که عناصر گروه تروریستی داعش ۱۹۱ تن از شهروندان این شهر را درحالی کشتند که قصد داشتند از چنگال آنها بگریزند….

داعشی ها 191 شهروند موصلی را به قتل رساندند