دادستان تهران خبر داد: تغییر شکل فساد در حوزه اجتماعی

دادستان تهران خبر داد: تغییر شکل فساد در حوزه اجتماعی
ششمین نشست دادستانی تهران در خصوص آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب روز چهارشنبه بیست و نهم دی ماه با حضور تعدادی از معاونان دادستان و فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران خبر داد: تغییر شکل فساد در حوزه اجتماعی