خوشگذرانی فوتبالیست ایرانی در کنار شیرهای دریایی! +عکس

خوشگذرانی فوتبالیست ایرانی در کنار شیرهای دریایی! +عکس
هادی نوروزی مدافع سابق سپاهان اصفهان و تیم ملی کشورمان تصویری جدید از خودش را در اینستاگرامش منتشر کرد. این بازیکن در توضیح عکس نوشت: «چه آفتابى میگیرن این شیراى دریایى😂»  

خوشگذرانی فوتبالیست ایرانی در کنار شیرهای دریایی! +عکس