خودسوزی دانش آموز تهرانی به خاطر نمره صفر!

خودسوزی دانش آموز تهرانی به خاطر نمره صفر!
صبح روز چهارشنبه ششم بهمن‌ماه، مأموران پلیس پایتخت، از مرگ مشکوک دختر نوجوانی در یکی از بیمارستان با خبر و راهی محل شدند. مأموران پلیس در محل حادثه با جسد دختر ۱۶ ساله‌ای روبه‌رو شدند که بر اثر شدت سوختگی فوت کرده بود.

خودسوزی دانش آموز تهرانی به خاطر نمره صفر!