خنثی‌ سازی مین های داعش در پالمیرا‎ +تصاویر

خنثی‌ سازی مین های داعش در پالمیرا‎ +تصاویر
متخصصین ارتش روسیه، تلاش می کنند تا مین های کار گذاشته شده ی داعش در شهر تاریخی پالمیرای سوریه را خنثی کنند، این عملیات که از ماه گذشته آغاز شده است همچنان با کمک روبات های مین یاب ادامه دارد.  

خنثی‌ سازی مین های داعش در پالمیرا‎ +تصاویر