خطر لو رفتن شماره تلفن کاربران فیسبوک

خطر لو رفتن شماره تلفن کاربران فیسبوک
یک هکر بلژیکی می‌گوید نقص امنیتی فیس‌بوک موجب لو رفتن شماره کاربران می‌شود و اگر این باگ برطرف نشود، نحوه عملکرد آن را منتشر می‌کند.

خطر لو رفتن شماره تلفن کاربران فیسبوک