خبرگزاری رسمی قطر هک شد

خبرگزاری رسمی قطر هک شد
قطر اعلام کرد که خبرگزاری رسمی این کشور هک شده و اظهاراتی جعلی منتسب به امیر این کشور در آن منتشر شده است.

خبرگزاری رسمی قطر هک شد