خانم مجری: حاضرم مقابل فراستی بنشینم

خانم مجری: حاضرم مقابل فراستی بنشینم
فیلم های سینمایی اکران نوروز در برنامه های ویژه سال تحویل جایی نداشتند و تنها عوامل فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» در استودیو شبکه یکم سیما حاضر شدند.   سهم سینما و فیلم‌های اکران نوروز در برنامه‌های ویژه سال تحویل تلویزیون اندک بود و تنها عوامل فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» در…

خانم مجری: حاضرم مقابل فراستی بنشینم