خارج کردن ماهی زنده از گلوی مرد جوان! +عکس

خارج کردن ماهی زنده از گلوی مرد جوان! +عکس
پزشکان موفق به خارج کردن یک ماهی ۱۱ سانتی که با یک پرش وارد گلوی مردی جوان شده بود، و برای وی مشکلات تنفسی یسیاری ایجاد کرده بود، شدند. ایران…

خارج کردن ماهی زنده از گلوی مرد جوان! +عکس