حکم اعدام سلطان جعل و سرقت تایید شد +عکس

حکم اعدام سلطان جعل و سرقت تایید شد +عکس
با تایید حکم اعدام سلطان جعل و سرقت از سدی قضات دیوان عالی کشور، این مجرم سابقه دار در یکی قدمی چوبه دار قرار گرفت. حکم اعدام مجرم سابقه‌دار که در میان زندانیان به سلطان جعل و سرقت در پایتخت معروف بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد…

حکم اعدام سلطان جعل و سرقت تایید شد +عکس