حمله جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به فرودگاه دمشق

حمله جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به فرودگاه دمشق

حمله جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به فرودگاه دمشق