حمایت متقابل ایران و ترکیه برای انتخابات آتی سمیک

حمایت متقابل ایران و ترکیه برای انتخابات آتی سمیک
همچنین قدیر بال، قائم مقام وزارت اقتصاد ترکیه با اشاره به این که عمده محصولات وارداتی از ایران نفت و پتروشیمی است، گفت: علاوه بر این محصولات متنوع دیگری به ترکیه از طرف ایرانی‌ها صادر می‌شود و ما مایل به گسترش روابط تجاری هستیم.

حمایت متقابل ایران و ترکیه برای انتخابات آتی سمیک