حمایت فعالین برجسته بورس از دکتر حسن روحانی+اسامی

حمایت فعالین برجسته بورس از دکتر حسن روحانی+اسامی
جمعی از فعالین برجسته ی بورس با انتشار بیانیه ای از دکتر حسن روحانی حمایت کردند.

حمایت فعالین برجسته بورس از دکتر حسن روحانی+اسامی