حضور تیموریان در اصفهان شایعه است

حضور تیموریان در اصفهان شایعه است
مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان در خصوص نقل و انتقالات تیم فوتبال این باشگاه به نکاتی اشاره کرد.

حضور تیموریان در اصفهان شایعه است