حسینی: فساد یعنی فروش باشگاه نفت با یک کاغذ

حسینی: فساد یعنی فروش باشگاه نفت با یک کاغذ
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اعتراض تراکتورسازی گفت: اگر آنها به بازی کردن قبل از ما اعتراض دارند و ما هم به بازی کردن بعد از آنها اعتراض داریم.

حسینی: فساد یعنی فروش باشگاه نفت با یک کاغذ