حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر آزاد شد

حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر آزاد شد
حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق کشور مصر که ۶ سال پیش بعد از انقلاب این کشور به اتهامات فساد و …  در بازداشت بود، ازاد شد. وکیل رئیس جمهور سابق مصر اعلام کرد که حسنی مبارک پس از شش سال حبس به منزلش بازگشته است. به گزارش میزان، وکیل رئیس…

حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر آزاد شد