حریق فضای سبز در بزرگراه بابایی

حریق فضای سبز در بزرگراه بابایی
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حریق در فضای سبز یکی از مجتمع های مسکونی واقع در بزرگراه شهید بابایی خبر داد.

حریق فضای سبز در بزرگراه بابایی