حذف گروه رادش از مسابقات ادابازی «خندوانه»

حذف گروه رادش از مسابقات ادابازی «خندوانه»
شب اول مرحله دوم ادابازی، با رقابت دو گروه «سایز ۴۲» و «پالت» دنبال شد، که در این رقابت گروه رادش از ادامه مسابقات ادابازی «خندوانه» حذف شد. باشگاه خبرنگاران…

حذف گروه رادش از مسابقات ادابازی «خندوانه»