جلسه مشترک لاریجانی و روحانی برای حل مشکلات مربوط به ریزگردها و برف سنگین در کشور

جلسه مشترک لاریجانی و روحانی برای حل مشکلات مربوط به ریزگردها و برف سنگین در کشور

جلسه مشترک لاریجانی و روحانی برای حل مشکلات مربوط به ریزگردها و برف سنگین در کشور