جزئیات دستگیری 21 تروریست داعشی در مشهد

جزئیات دستگیری 21 تروریست داعشی در مشهد
برخی از داعشی های دستگیر شده از کسانی هستند که با فرد داعشی که مدتی قبل در یک عملیات انتحاری تعدادی از مسلمانان را در عراق به شهادت رساند و…

جزئیات دستگیری 21 تروریست داعشی در مشهد