جزئیات خارج شدن قطار اهواز – مشهد از ریل +تصاویر

جزئیات خارج شدن قطار اهواز – مشهد از ریل +تصاویر
فرماندار اندیمشک: به گفته وی محور مسدود است و تخلیه مسافران از واگن ها در حال انجام است که هماهنگی برای بازگشت مسافران در حال انجام است. مدیر روابط عمومی…

جزئیات خارج شدن قطار اهواز – مشهد از ریل +تصاویر